Välkommen till Gotlands Krögarförening

På Gotland fanns förra året knappt 250 verksamheter med serveringstillstånd. Detta är basen för Gotlands Krögarförening även om alla andra som också serverar mat är välkomna som medlemmar. Vårt mål är att driva frågor som är till nytta för branschen och med så många verksamheter finns mycket att vinna på att arbeta tillsammans.

Varmt välkommen till oss

Senaste nytt

Uppdatering – vad som händer

Under 2019 satte vi igång projektet Sustainable Speis. Målsättningen…

INBJUDAN till 11/2: Så lyfter vi gotländsk mat – från jord till krog!

Välkommen till en kraftsamlingsdag för den gotländska maten…

Grön matlagning – inspritationsdagar med Fredrik Hedlund

Här kommer info till samtliga med serveringstillstånd på Gotland…

Om oss

GKF har de senaste åren vuxit utifrån en ambition om att vara hela Gotlands Krögarförening. För några år sedan bestod styrelsen av enbart personer med verksamhet i Visby.

Sedan vårt senaste årsmöte den 20 februari 2018 mars har styrelsen nu representation från Fårö norr genom Magnus Klampe (Fårögården), ner till Sudret genom Maria Alhsten (Grå gåsen), och från Öst genom Mattias Nordberg (Bruna Dörren) till Väst genom Sanna Kleven (Warfsholm).

På detta sätt känner vi oss mycket motiverade i ambitionen att vara hela Gotlands Krögarförening. Det känns också som att vi är på väg i denna riktning när vi konstaterar att vi i samband med årsmötet vuxit med ca 30% i antal medlemmar.

De senaste åren har GKF också utvecklat ett samarbete med GIFF – Gotlands Internationella FöretagarFörening. Denna förening kallar vi numera vår ”broderförening” och många inom restaurangbranschen med rötter utanför Sverige har via denna förening fått hjälp att starta upp sina verksamheter under svenska, ibland komplicerade, förhållanden.

Vi vill inte konkurrera om medlemmar utan vill hjälpas åt så vår gemensamma målsättning är att dessa föreningar (även om GIFF håller på att ombildas till ekonomisk förening) tillsammans når ett 100%-igt medlemskap för branschen.

Här nedan ser du några av de områden som GKF kommer fokusera på under 2018 vilket också speglar vad medlemsavgiften på 950 kr används till.

Några områden GKF fokuserar på under 2018

I slutet av april genomförs Gotland Gastronomy 2019 – en härlig matfestival över hela Gotland som ska bidra till att visa upp Gotland från sin bästa sida.

Målsättningen är att detta ska vara en återkommande aktivitet i många år framöver.


I samarbete med GIFF kommer vi under året kunna erbjuda medlemmar i GKF liknande rabatter som GIFF erbjuder sina medlemmar.

Styrelserna i GKF och GIFF kommer under året utarbeta formerna för detta, vilket också innebär att de leverantörer som erbjuder rabatter också erbjuder någon form av ”kick-back” till föreningen.


Vi arbetar proaktivt för att stödja andra organisationer som har mer resurser och som genom sitt arbete skapar förutsättningar för att fler människor ska besöka Gotland och för att samarbetet med det offentliga ska utvecklas vilket ska resultera i ett bättre företagsklimat, vilket i sin tur ger branschen förutsättningar att utvecklas.

För att göra detta är GKF medlemmar i både Gotlands Förenade Besöksnäring och i Tillväxt Gotland.

Genom samarbete med Tillväxt Gotland arbetar vi med frågan om kompetensutveckling på olika nivåer och med frågan om bemanning på olika sätt.

Vårt kortsikta i mål med detta är att på mer effektivt sätt kunna hantera vår högsäsong, och vårt långsiktiga mål är att fler utbildningar ska genomföras på Gotland för att adressera den kompetensbrist som finns i branschen – och främst avseende kockar.


GKF tar också ansvar för att dialogen med Region Gotland utvecklas positivt och vi inkluderar i detta samarbete med polisen.

Vi har många goda exempel på resultatet av detta arbete, och kommer arbeta för att detta samarbete ska utvecklas utifrån att vi i många avseenden har gemensamma mål i att skapa tillväxt och därför måste arbeta tillsammans.


Detta är några av de konkreta skäl vi har för att vi tycker att alla som driver verksamhet i branschen ska bli medlemmar i GKF förutom det självklara skälet att alla ju faktiskt vill vara med och bidra på något sätt, men kanske inte vet hur.

Medlemmar i GKF

Medlemmar i GKF

Ansök om medlemskap

Kontakta oss

Gotlands Krögarförening
magnus.larsson@se.mcd.com
‭070-354 85 92‬

Välkomna till GKF önskar styrelsen

Maria Ahlsten

Johanna Bertholdsson

Magnus Klampe

Frida Domnauer

Mattias Nordberg

Vasilis Kanellos

Adam Spångberg

Magnus Larsson

Pelle Almén

My Wrethagen

Välkomna till GKF önskar styrelsen

Maria Ahlsten

Johanna Bertholdsson

Magnus Klampe

Frida Domnauer

Mattias Nordberg

Vasilis Kanellos

Adam Spångberg

Magnus Larsson

Pelle Almén

My Wrethagen