Gotlands Krögarförening – GKF, som alltid drivits av ideela krafter, samarbetar sedan 2022 med Gotlands Förenade Besöksnäring – GFB – och det är i GFB som allt operativt arbete sker från 2022 med de resurser som där finns vilket är en naturligt utveckling utifrån hur GFB utvecklats och att vi arbetar mot gemensamma mål.

På detta sätt skapar vi synergi och stordriftsfördelar. GKF rekommenderar alla befintliga och potentiella medlemmar att bli medlemmar i GFB – Gotlands Förenade Besöksnäring.

GKF kommer fortsätta finnas tillsvidare för att arbeta vidare med det projekt som vi arbetat med under 2022 för att skapa lokal biogas av förbrukad fritösolja från restauranger med målsättningar att i detta skapa ekonomi som kan användas i andra projekt, eller aktiviteter, i samarbete med GFB och med Tillväxt Gotland. Denna ekonomi ska också innebära fortsatt ekonomiskt stöd till Tillväxt Gotland som tidigare.